Kennisgewing van vrystelling van aanspreeklikheid

Ten einde die breë gehoor beter te kan bedien (insluitend verbruikers en medewerkers van die farmaseutiese industrie), maak ons ​​webwerf die volgende vrywaring vir die vrygestelde inligting (insluitend teks, foto's, skakels):

Die gepubliseerde inligting oor die doeltreffendheid, gebruik en gebruik van die goedere is nie deur hierdie webwerf bevestig nie. Indien die gehoor die presiese situasie wil weet, raadpleeg die vervaardiger, verspreider, oorspronklike uitgewer of gesondheidswerker van die produk.

Die gepubliseerde foto's is nie deur hierdie webwerf geverifieer nie en is slegs ter verwysing. Raadpleeg die vervaardiger, verspreider of oorspronklike inligtingsuitgewer van die produk as die gehoor die werklike situasie van die produk wil sien.

Die gepubliseerde prysinligting oor die produk is nie deur hierdie webwerf geverifieer nie en is slegs ter verwysing. Die spesifieke pryse van kommoditeite is onderhewig aan die werklike pryse in omloop.

Raadpleeg 'n gesondheidswerker, die vervaardiger en verspreider van die produk voordat dit gebruik word, as die publiek die produk wil gebruik nadat hulle deur die inligting van sommige produkte op hierdie webwerf geblaai het. Ons webwerf is nie verantwoordelik vir die gevolge van die gebruik van hierdie produk nie.

Die gepubliseerde gesondheidsorg- en welstandsinligting is nie deur hierdie webwerf geverifieer nie en is slegs ter verwysing. As die gehoor na sekere inligting wil verwys vir gesondheidsorg en welstand, moet u vooraf 'n gesondheidswerker raadpleeg. Ons webwerf is nie verantwoordelik vir die gevolge wat veroorsaak word deur die gehoor se verwysing na hierdie inligting vir gesondheidsorg, gesondheidsonderhoud of ander doeleindes nie.

Professionele kolomme soos farmaseutiese beleggingsbevordering, produkaanbod en -aanvraag, tegniese projekte en produkensiklopedieë is slegs beskikbaar vir professionele persone wat betrokke is by die bevordering van farmaseutiese beleggings, agentskap, produksie of besigheid.

As die gehoor vind dat die inligting verkeerd is, kan hulle wysigings of skrapping op hierdie webwerf voorstel. Die foutiewe inligting sal onmiddellik verander of verwyder word deur die webwerf. Die hersiene inligting is nie verder geverifieer nie, dus is dit ook slegs ter verwysing.

Die inligting oor beleggingsbevordering, agentskap, vraag en aanbod, werwing en aansoeke word nie deur hierdie webwerf geverifieer nie en is slegs ter verwysing. Gehore wat belangstel in die inligting, kan die uitgewer direk kontak.

Hierdie vrywaring word deur die webwerf verduidelik. In terme van ander onvoltooide aangeleenthede, verwys na die regsverklaring van die webwerf.